#1857 od Angi
25 bře 2015 11:03
Není to Doktorova hláška, ale je skvělá (for me)
"You bad dog!"
"Informativ."
School reninon, když K9 odpálí barel s olejem..
#1858 od Meisiluosi
25 bře 2015 12:11
Doktor celkem válí v posledních Dark Eyes.
Například...

Doktor hledá společnici Liv a vyptává se na ni u recepce hotelu: "Liv Chenka, room 207. About so high, sarcastic."
/ "Liv Chenka, pokoj 207. Asi...takhle vysoká. Sarkastická."

Doktor a slečna jménem Kitty se schovávají před policajtem ve ztemnělém kinosále.
Kitty: What're we to do, Doctor Smith? Doctor Smith!
/ Co budeme dělat, doktore Smithe? Doktore Smithe!
Doktor: What? Oh, sorry, I was watching the film. That was a good bit! I really shouldn't hide in a cinema, it's terribly distracting!
/ Co to? Ah, pardon. Sledoval jsem ten film. Tohle bylo parádní! Vážně bych se neměl schovávat po kinech, strašně to rozptyluje.
A o chvilku později:
Policajt: Doctor! You have been located. You will come with me.
/ Doktore! Byl jste lokalizován. Půjdete se mnou.
Doktor: What?! You can see in the dark? Oh c'mon, that's hardly fair!
/ Cože?! Vidíte potmě? Ale notak, to vůbec není fér!

A co do dialogů je naprostá lahůdka třetí díl 'Master of the Daleks'.
Dojde i na obzvlášť zábavnou variaci na v(d)ěčné téma "8th je dezorientovaný a trpí dočasnou ztrátou paměti", aneb co se stane, když Osmej v "Who am I?" modu potká daleky:
Doktor: I recognize you! Yes... Yes, I'm sure, I'm...thinking... Dalek... Daleks! Is that right?
/ Vás já poznávám! Ano, určitě... Nechte mě přemýšlet... Dalek... Dalekové! Je to tak?
Dalek: We are the daleks!
/ My jsme dalekové!
Doktor: Excellent! I knew you were... We're getting somewhere, so good to see you again, daleks, my old friends! You can help me, can't you?
/ Výborně! Já to věděl... To už je pokrok, tak moc rád vás zase vidím, dalekové, mí staří přátelé! Vy mi určitě můžete pomoct, že ano?
Dalek: Move! Forward!
/ Pohyb! Kupředu!
Doktor: Certainly. It's where I wanted to go, best foot forward, I would say. Although once you use your best foot you got to use your worst one, stands to reason, otherwise you don't get anywhere...
/ Jistě. Stejně jsem tam měl namířeno, hlavně vykročit správnou nohou, abych tak řekl... I když jakmile vykročíte správnou nohou, budete muset použít i tu špatnou, to dá rozum, jinak se nikam nedostanete... *)
Dalek: Do not speak!
/ Nemluvit!
Doktor: Oh, brave heart, dalek. I'm sure I'll work out who I am, eventually... Did we travel together? We must have done, you've got such a familiar face...
/ Hlavu vzhůru, daleku, určitě nakonec přijdu na to, co jsem zač. Necestovali jsme spolu? Určitě cestovali, máš takovou povědomou tvář...
Dalek: SILENCE!
/ TICHO!
Doktor: Probably a good idea... Wait, wait, wait... This place is familiar too, I think, that building... It looks like...St. Basil's? Red Square, Moscow... I'm SURE that's right!
/ To je asi dobrý nápad... Moment, moment, moment... Tohle místo je mi taky povědomé, myslím...tamhleta budova...vypadá to jako...Chrám Vasila Blaženého? Rudé náměstí, Moskva... *Určitě* to je ono!
Dalek: The city was once designated Moscow.
/ Toto město bylo v minulosti nazýváno Moskva.
Doktor: I know, that's what I just said. Why do my companions never listen to me? You'll be twisting your ankle next.
/ Já vím, teď jsem to přece říkal. Proč mě mí společníci nikdy neposlouchají? Co bude dál, vymkneš si kotník?

A tak celkově jsou DE4 dost boží.
Překlad žádná sláva, pardon...:-)
*) "put one's best foot forward" sice znamená něco jinýho než "vykročit správnou nohou", ale v překladu by to nefungovalo
Naposledy upravil Meisiluosi dne 22 říj 2015 22:11, celkově upraveno 1
#1870 od Zuzka
27 bře 2015 10:56
Excellent! I knew you were... We're getting somewhere, so good to see you again, daleks, my old friends! You can help me, can't you?

To je boží:-D
No nic, Osmý vážně perlí. Mně se líbily jeho hlášky ve Vengeance of Morbius (EDA2):

Morbius se znovuzrodil a vrátil se ovládnout vesmír. Páni času jsou totálně vyděšení, schovaní hluboko na Gallifrey, atmosféra už hustější být nemůže. Morbius právě kontaktuje Gallifrey s klasickými výhružkami, všichni se zavrtají ještě hlouběj, pauza se protahuje a odpovědět je ochotný jenom Doktor.

Doktor: "Afternoon, Morbius. I am sorry but we have just finished particularly good jigsaw puzzle, you know."
(Dobré odpoledne, Morbiusi. Promiň, ale právě jsme dokončili obzvláště dobré puzzle, však víš.)
Morbius: "I know you."
(Já tě znám)
Doktor: "Ah, sorry, High Council will be too busy to talk to you. It is just me, Bielek and Lucie. Please leave the message after the bleep."
(Jo, promiň, Rada s tebou nemůže mluvit, má moc práce. Jsme tu jen já, Bielek a Lucie. Prosím, po pípnutí zanech zprávu.)
#2948 od tvor
22 říj 2015 13:13
Doctor: Nesmrtelnost není o tom, žít navěky. Nesmrtelnost je o tom, že všichni ostatní zemřou.
#3246 od Wanderer
13 lis 2015 21:46
Ale no ták! Rings of Akatheen jsem sem měl dát já!-_-

Ale taky mám pár, které jsem si zapamatoval:

"Don't blink!"-hádejte díl:-D

"Nice to meet you, Rose. Now, RUN!"-1x01 obnovených sérií(na classic jsem zatím neměl čas)

"I am not sure, who you're thinking you're talking to, madam Vastra, but I've never had the slightest interest in pretty young men, and for the record, if there ever was anybody who could flirt to a mountain range, he's propably standing before you right now. Just because my pretty face has turned your head, do not assume that I am so easily distracted."

Tohle radši i s překladem, protože přepsat to z odposlechu mě stálo hromadu času a bylo by to na nic, kdyby tomu někdo nerozuměl:

"Nevím, s kým si myslíš, že mluvíš, madam Vastro, ale mě nikdy ani v nejmenším nezajímali hezcí mladí muži, a jen tak pro zajímavost, pokud by někdo mohl flirtovat s horou, nejspíš stojí právě před tebou. Jenom kvůli tomu, že ses otočila za mojí hezkou tvářičkou, nepředpokládej, že se nechám lehce rozptýlit."

OK, přiznávám, narazil jsem na něj spíš náhodou, ale je to hezká ukázka toho, co někdo nazývá "Clara in Mary Sue mode":-)

A co jsem to hledal?:
"Do you have in brains pudding? Look at you. Why can't there be a decent species here. A planet of pudding brains!"

"To máte místo mozků puding? Konkněte na sebe! Proč tu nemůže být slušná rasa. Planeta pudingových mozků."-8x02

"You are monsters! That's the role you seem determined to play. So it seems that I have to play MINE. The man that stops the monsters. I am the Doctor, and i name you the Boneless!"-8x07

"Jste příšery. Takovou roli jste si zdá se určili hrát, takže se zdá, že já musím odehrát svou. Ten, který zastaví příšery. Jsem Doktor, a pojmenovávám vás Bezkostí!
#4010 od Zuzka
06 čer 2016 20:50
Nové audio příběhy s Desátým Doktorem a Donnou jsou velmi vtipné. Zejména poslední z nich Death and the Queen.
Například (pozor, jsou to opravdu zásadní dějové spoilery):

Následující text obsahuje spoilery! Zobrazit
Donna se zamiluje do korunního prince Rudolfa z Goratainie a on ji požádal o ruku. Popisuje Doktorovi, jak se má.
Donna: Yes, brilliant. Just like a fairy tale. Ever since I first arrived and hear those four magic words.
Doktor (počítá polohlasem): I - love - you. Three, surely.
Donna (suše): Four.
flashback:
Královna matka: Rudolf? Who? Is? This?
Rudolf (rozpačitě): Éé, mother. This is Donna, I am going to marry her.
Královna matka: You. Will. Not!
konec flasbacku:
Donna: Well, perhaps it was three words afterall.

Donna se právě vdala, když se dostavil Smrť osobně a dožaduje se, aby mu Donnu obětovali. Doktor přeruší obřad a vytáhne ven Rudolfa, aby to s ním prodiskutoval:
Doktor familiérně: Right. Just popping outside for a minute with my mate Rudy here. Donna - don't marry anyone, Death - don't eat Donna!

Doktor vyjde s Rudolfem ven, kde už je čeká akční dvorní dáma Hortense:
Doktor nadšeně: Á, Hortense, here you are!
Hortense k Rudolfovi pokorně: Your majesty...
Doktor: Ignore him, he is an idiot. This is Hortense. She is a maid. She is worth a hundred than you. Did what I asked?
Hortense: Of course.
Doktor: Splendid!
Hortense zapáleně: Doctor, what would you like doing now?
Doktor k Rudolfovi: See? Quite a best companion ever! Give us a hand with these gates.
Rudolf: Are you mad? You let them in. (za bránou totiž čeká armáda kostlivců)
Doktor: And you will be a rubbish companion!

Doktor chytře předvádí svou teorii o kostlivcích. Mává jednomu před lebkou:
Doktor: Most of this skeleton army...see? Holograms!
Kostlivec po něm vystartuje
Doktor potichu: Ou! Not a hologram. ... Pity.
Kostivec tasí meč
Doktor: Definitely not a hologram!
#4513 od Ironside11
05 pro 2016 16:21
The Doctor: You haven't touched anything, have you Harry? (Ničeho ses nedotkl, viď, Harry?)
Harry Sullivan: Me?! (Já?)
The Doctor: Well, there are only two of us here ,and your name is Harry! (No, jsme tu jen dva a ty se jmenuješ Harry!)

-The Ark in Space
#5152 od Zuzka
06 kvě 2017 14:11
Po téměř kataklyzmatickém finále epizody se všechno zklidní a Osmý Doktor to procítěně poeticky uzavírá:
The Gift is safely locked away, the Universe turns again on its axis, harmony, concord... and bad times are ghosts drifting like breath on a frosty morning...
(The Gift, Doom Coalition 2)

I tyhle momenty jsou v DW nádherné.


Z jiného soudku. Osmý Doktor je vyslýchán a rozčiluje svého vyšetřovatele neustálým mluvením, které není k věci.

Vyslýchající naštvaně: You don't know what you are talking about!
Doktor vesele: Yes, I do. I may talk like a fool. But I always know what I am talking like a fool about.
(Caerdroia)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník